مرجع تخصصی آموزش، مشاوره و استقرار مدیریت فرایند

تجزیه و تحليل ارزش افزوده (Value-Added Analysis)

تجزیه و تحلیل جریان

تجزیه و تحليل ارزش افزوده (Value-Added Analysis)

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده، یک بررسی دقیق از هر فعالیت یا کار در یک فرآیند است تا معین شود که آیا آن فعالیت به پشتیبانی از الزامات یا نیازهای مشتریان / سهامداران کمک می‎کند یا خیر.
این شیوه تحلیلی، از جمله رویکردهای تحلیل کیفی فرآیندهای کسب و کار محسوب می‎شود. برای اضافه کردن ارزش، یک فرآیند یا فعالیت باید یک خروجی ایجاد کند که برای مشتری با ارزش باشد.
برای تکمیل این خروجی، فعالیت مورد نظر حتما باید تکمیل شود. هدف از روش تجزیه و تحلیل ارزش افزوده، این است که مراحل ایجاد ارزش افزوده را بهینه سازی نماید. از طرف دیگر می‎کوشد تا مراحل بدون ارزش افزوده را به حداقل رسانده و یا حذف کند.
بنابراین بسیار مهم است که تیم بتواند در سریعترین زمان ممکن و در ابتدای تجزیه و تحلیل، اقدامات بدون ارزش افزوده را شناسایی کند.
درخت تصمیم گیری، یک رویکرد بسیار اساسی را برای ارزیابی اولیه “خروجی های فعالیت ها” نشان می‎دهد. ارزش واقعی هر فعالیت برای فرآیند کسب و کار باید مورد ارزیابی قرار گیرد. این روش می‎تواند به عنوان یک نقطه شروع استفاده شود.

عناوین مربوط به سه دسته ارزش افزوده عبارتند از:

 • ارزش افزوده واقعی (RVA) – اشاره به فعالیتهایی است که برای فرآیند ضروری است تا انتظارات مشتریان برآورده شوند.
 • ارزش افزوده کسب و کار (BVA) [بدون ارزش افزوده اما ضروری] – اشاره به فعالیت های ضروری برای انجام کسب و کار دارد. مانند تنظیم سیاست ها و مقررات.
 • بدون ارزش افزوده (NVA) – به فعالیت هایی اشاره دارد که از دیدگاه مشتری هیچ ارزش افزوده‎ای به فرآیند نمی‎ افزایند. در عین حال انجام آنها ضروری نیز نمی‎باشد. مانند ذخیره سازی، بازنگری و غیره.

هنگام ارزیابی پتانسیل ارزش، می‎توان فعالیت ها را با توجه به مراحل “چرخه عمر فرآیند”، به چهار دسته تقسیم کرد: طرح(Plan)، اجرا(Execute)، بررسی(Review) و تعدیل(Adapt).

علاوه بر این، فاز “طرح” را می‎توان به فعالیت های “برنامه ریزی” (VA) و “آماده سازی” (NVA) تقسیم کرد. اجرا می‎تواند به “به اجرا در آوردن” (VA)، “ذخیره سازی” (NVA)، “حرکت” (NVA) و “اداره کردن” (NVA) شکسته شود.
مرحله بررسی نیز می‎تواند به دو فعالیت “پیشگیری” (VA) و “کنترل” (NVA) شکسته شود. در نهایت مرحله تعدیل نیز می‎تواند به “پیشگیری” (VA) و “پردازش نقصها و ضایعات” (NVA) شکسته شود.
قسمت “برنامه ریزی” در Plan و “فعالیت های اجرایی” در Execute با توجه به تعاریف زیر، معمولا به عنوان فعالیتهای دارای ارزش افزوده در نظر گرفته می‎شوند:

 • برنامه ریزی: آماده سازی یک روش دقیق که قبل از اقدام برای انجام یا ساخت چیزی تنظیم می‎شود. (هدف از برنامه ریزی این است که احتمال خطا را کاهش دهد. همچنین دوباره کاری را به حداقل رساندن برساند.)
 • اجرا: تحول اطلاعات؛ خروجی اطلاعات؛ ارائه یک سرویس که مستقیما با نیازهای ذینفعان مطابقت دارد.

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده برای بهبود اثربخشی و کارایی فرآیندها مورد استفاده قرار می‎گیرد. استفاده از هزینه و زمان می‎تواند به عنوان شاخص های بهره وری استفاده شود. اما در عین حال می‎بایست از شاخص های اثربخشی مختلف استفاده نمود.
در تجزیه و تحلیل ارزش افزوده، روشی که معمولا استفاده می‎شود کاهش فعالیت های BVA و حذف فعالیت های بی‎ارزش است. گاهی اوقات، به جای حذف کامل فعالیت های NVA، برای بهبود کارایی آنها تلاش می‎شود.
با توجه به این مفاهیم، مهمترین گام در پیاده‎سازی روش تجزیه و تحلیل ارزش افزوده، شناسایی ارزش فعالیتها است. فعالیتهای بسیاری وجود دارند که دارای پتانسیل قوی برای بدون ارزش افزوده بودن هستند. یک راه متداول، استفاده از مفهوم چرخه عمر فرآیند برای ارزیابی ارزش افعال و نامگذاری آنها است.
لیست زیر نمونه‎ ای از فعل ها یا اقداماتی است که معمولا بدون ارزش افزوده محسوب می‎شوند. از این لیست می‎توان به عنوان کلیدی برای شناسایی اقدامات بدون ارزش افزوده استفاده کرد.
این رویکرد، یک روش ارزشمند برای ایجاد لیست “مشکوک” است. می‎توان این لیست را مد نظر قرار داد و در صورت لزوم سوالات دقیقتری پرسید.  مثل چه کسی، چه چیزی، کجا، کی، چگونگه و چرا (5 بار).

 • میزان کردن: تغییر دادن چیزی برای فیت کردن، انطباق یا مناسب بودن آن برای استفاده.
 • تاییدیه ‎ها: دادن تایید به کسی یا چیزی با عنوان خوب یا رضایت بخش.
 • تخصیص: چیزی را از چیزی دیگر جدا کردن یا علامت گذاری آن برای یک هدف خاص.
 • تغییرات: تغییر، جایگزینی یا تعویض چیزی با چیز دیگری.
 • جمع آوری ها:  قرار دادن چیزها بطور منظم و در جای مناسب خود.
 • گردآوری ها: جمع آوری چیزها برای بعضی از اهداف.
 • کپی ها: تقلید از یک چیز اصلی.
 • تحویل: حمل کردن چیزی و گذاشتن آن را در جا یا مکان مناسب.
 • توزیع:  بیرون دادن، پراکنده نمودن یا گسترش چیزی.
 • حذف: بیرون انداختن یا حذف کردن کسی یا چیزی.
 • تسریع : سرعت بخشیدن به چیزی یا پیشرفت آسان تر.
 • فایل ها : مرتب کردن چیزی به منظور ایجاد مرجعی برای آینده و یا قرار دادن آن به ترتیب مناسب و یا در محل مناسب خود.
 • بازرسی:  با دقت به چیزی نگاه کردن و یا بررسی آن به طور انتقادی به منظور شناسایی نقص یا خطا.
 • بارگذاری : قرار دادن کسی یا چیزی داخل یا روی چیزی دیگر.
 • نگهداری: حفظ کردن چیزی در وضعیت و موقعیت خوب یا تعمیر آن.
 • اندازه گیری ها:  تعیین یا تخمین ابعاد چیزی با استفاده از یک استاندارد.
 • نظارت: بررسی یا تنظیم عملکرد کسی یا چیزی.
 • حرکت ها: تغییر مکان یا موقعیت چیزی با فشار دادن، حمل یا کشیدن آن از یک مکان یا موقعیت به مکان و موقعیت دیگر.
 • تعمیرات: پس از آسیب دیدن یا ناپدید شدن چیزی، برگرداندن آن به وضعیت خوب.
 • درخواست ها: بیان یک خواسته یا تمایل به چیزی به روشی مؤدبانه یا رسمی.
 • بازگشت: آوردن، ارسال، حمل و یا بازگرداندن چیزی.
 • بازدید: آزمایش کردن و یا بررسی چیزی به طور رسمی.
 • بازنگری: خواندن چیزی با دقت زیاد و اصلاح کردن، بهبود و یا به روز رسانی آن در صورت لزوم.
 • انتخاب : انتخاب و یا برگزیدن چیزی از میان چندین گزینه.
 • تنظیم کردن: آماده کردن چیزی برای استفاده در مراحل بعدی.
 • توقف مرحله‎ ای: متوقف کردن چیزی در سفر خود طی یک فرآیند و نگه داشتن آن در یک مکان خاص.
 • به روز رسانی ها: آپدیت کردن چیزی تا به امروز و یا مطابق نمودن آن با آخرین حقایق، روش ها و یا ایده ها.
 • ممیزی ها: تست و بررسی دقت یا صحت چیزی از طریق بررسی نمودن یا مقایسه با یک استاندارد و یا رجوع کردن به یک منبع.
 • منتظر ماندن: متوقف شدن و صبر کردن برای تحویل گرفتن یا رسیدن کسی یا چیزی.

با تفکیک فعالیت ها به دسته‎ بندی های رایج، پیاده سازی روش تجزیه و تحلیل ارزش افزوده کار ساده ‎ای خواهد بود.

خدمت بهبود فرآیندهای کسب و کار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

پیمایش به بالا