درباره ما

/درباره ما
درباره ما2018-05-20T15:47:43+00:00

خدمات شرکت توسعه راهکار جهان مدیر

چشم انداز جهان مدیر

ما چه هدفی را دنبال می کنیم

مدیران از طریق آشنایی با نقشه فرایندی سازمان یا شرکت خود، با تمام فرایندهای مورد نیاز برای تثبیت، رشد و توسعه آشنا شده و  به کمک کارمندان خود می‌توانند سازمان و شرکت خود را از طریق استقرار مدیریت فرایندها، سیستمی‌ و استاندارد کنند.

چشم انداز ما:

” آرمان ما ايجاد سازماني پيشرو در زمينه ارائه خدمات آموزشیپ با تمرکز بر ارائه توانمندسازی مدیران سازمان ها و شرکتها مختلف است. ما تصمیم گرفته‌ایم با بهره­گیری از به روزترین تکنیک­ها و تکنولوژی­های این حوزه طی ده سال آینده به برترین شرکت ارائه دهنده خدمات آموزشی در حوزه فرایندها در سطح دنیا تبدیل شود.”

فلسفه وجودی ما:

 • ” ما به کیفیت خدمات آموزشی خود از طریق نوآوری در دو سطح معنا خواهیم داد:
 1. .آگاه‌سازی مدیران از فراینددها و رویه‌هایی که مبتنی بر بهترین الگوهای کسب و کار خود، در سازمان‌شان باید داشته باشند.
 2. توانمندسازی کارمندان جهت پیاده سازی نگرش‌های جدید مدیران در قالب سیستم‌ها و استاندارها مبتنی بر نگاه فرایندمحور در سازمان

ما باور داریم که سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی قادرند با شناخت رویکردهای جدید و الگرو برداری از بهترین کسب و کار خود، و همچنین با توانمندسازی کارمندان قادر به رشد پایدار و بادوام و  رقابت در سطح جهانی خواهند بود. ”

منشور اخلاقی کارکنان ما:

ما کارکنان شرکت توسعه راهکار جهان مدیر در راستای همسو سازی اهداف فردی و گروهی جهت تحقق اهداف متعالی شرکت برای آگاه‌سازی مدیران و توامندسازی کارکنان، خود را مقید به اصول زیر دانسته تا بتوانیم قدمی جهت پایداری و رشد و توسعه کسب و کارها بردایم. ما پیمان می بندیم:

 1. ج: جلوتر از زمان حرکت کنیم.
 2. ه: همواره خدا را در نظر داشته باشیم و او را ناظر بر اعمال خود بدانیم.
 3. ا: احساس مسئولیت و تعلق خاطر به شرکت و اهداف آن را در خود بپرورانیم.
 4. نگرش به احترام به شخصیت والای انسانی و کار تیمی را لازمه موفقیت بدانیم.
 5. م: محدودیت ها را فرصتی برای شکوفایی خود بدانیم.
 6. د: در رسیدن به رویاها، با 2 بال علم و عمل موفقیت را تضمین کنیم.
 7. ی: یادگیری مستمر را در ستور کار خود قرار دهیم تا از این طریق با کسب به‌روزترین دانش‌ها، استعدادهای بالقوه‌ی خود را به فعلیت برسانیم.
 8. ر: رویکرد افزایش بهره‌وری در ما منجر خواهد شد تمامی همت و تلاش خویش را در ارائه خدمات مناسب به کار بگیریم.
محصولات ما
0
دوره‌های برگزار شده
0
مقالات
0
اعضاء
0
بسته‌های آموزشی
خدمات جهان مدیر

خدمات جهان مدیر

سلسه رويدادهاي کسب و کار براي مديران و صاحبان کسب و کار
close-image