خدمتی از جهان‌مدیر، مدلسازی و بهبود فرایندها با رویکرد پیاده‌سازی مدلسازی و بهبود فرایندها BPM تحقق رویای فرایندمحوری در کسب وکار آغاز سفر فرایندی به کمک تخصصی ترین تیم و متدلوژی بومی

ما نقشه راه گام به گام استقرار مدیریت فرایند را بر اساس یک متدولوژی کاملا بومی ارائه می دهیم

Rs-service

آسیب‌شناسی و تحلیل فرایندها

روش‌های انجام تحلیل به دو دسته تقسیم می‌شوند که بر اساس توافق با کارفرما هر یک از آنها در پروژه قابل انجام است. روش‌های تحلیل کیفی و روش‌های تحلیل کمی می‌باشند و در نهایت ۳ اتفاق اصلی بر روی فرایندهای تحلیل‌شده می‌تواند رخ دهد:بهبود فرایند، بازطراحی فرایند و حفظ و پیاده‌سازی فرایند

Rs-service

طراحی وضع مطلوب فرایندها

هدف این مرحله شناسایی تغییرات در فرایند برای کمک به حل مسائلی است که در فازهای قبلی شناسایی شده است و به سازمان کمک می‌کند که به اهداف عملکردی خود برسد. در این مرحله بر اساس تحلیل صورت گرفته در گام قبلی بهبود اعمال، اولویت‌های بهبود مشخص و مدل‌های مطلوب فرایندی طراحی (to be) برای اجرا طراحی می‌شوند.

Rs-service

تدوین سند پیاده سازی فرایندها

برای اجرای فرایندها، ترسیم مدل فرایند و یا شناسنامه فرایندی کافی نیست و لازم است جزئیات فنی و IT لازم برای هر فرایند مشخص شود. در این سند تمام این جزئیات مشخص شده و پیاده سازی (نیروی IT) با کمترین وابستگی و نیاز به صحبت با سایرین اقدام به مکانیزاسیون فراینند خواهد کرد.

Rs-service

آماده سازی سازمان

آماده سازی سازمان شامل آموزش، فرهنگ سازی، طراحی مسابقه و پوستر، تشکیل کمیته‌های راهبری و اجرایی و در‌گیر کردن کارکنان و برگزاری سمینار‌ها و ورک‌شاپ برای مدیران و کارکنان و مواردی از این دست می‌باشد. یکی از اقدامات مهم این فاز ارزیابی و انتخاب نرم افزار BPMS است.

Rs-service

طراحی معماری فرآیند

طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار را می‎توان به عنوان یک مدل بصری و سلسله مراتبی از فرآیندهای یک سازمان تعریف نمود. معماری فرآیند یک طرح مهم تجاری است که تصمیم‌گیرندگان را هدایت نموده و استراتژی‎‌ها را به اجرا در می‌‎آورد.

Rs-service

مدلسازی وضع موجود فرایندها

در این مرحله از طریق انجام مصاحبه با خبرگان حوزه و مدیران طی یک برنامه زمان‎‌بندی، فرایندهای وضع موجود بر اساس بهترین و کامل‌ترین استاندارد این حوزه، استاندارد BPMN نسخه ۲ مدلسازی و شناسنامه فرایندی برای هر فرایند تهیه می‌شود. تقریباْ تمام BPMSهای خوب دنیا استاندارد BPMN را به عنوان ابزار مدلسازی فرایند خود انتخاب کرده‌اند.

استفاده از BPM در جهان

 • ۳۰% - اروپا
 • ۲۵% - آمریکای شمالی
 • ۲۱% - آسیا
 • ۱۳% - آمریکای جنوبی
 • ۸% - آفریقا و خاورمیانه

استفاده از BPM در صنایع مختلف

 • ۲۵% - فناوری اطلاعات
 • ۲۵% - مالی
 • ۲۰% - دولتی
 • ۱۵.۵% - تولیدی ها
 • ۷.۵% - سایر
 • ۷% - خدماتی

نقش مدیریت فرایند

مدیریت فرآیندهای کسب وکار، همواره در کانون توجه موضوعات حوزه‌های سازمانی و فناوری اطلاعات بوده است. با این حال شاید هنوز اهمیت فرایندهای کسب‌وکار برای مدیران سازمان‌ها به درستی درک نشده باشد و آن را به چشم ابزار و تکنیک نگاه می کند.

این موضوع در برخی از سازمان ها به هدر رفت میلیادری منابع مالی، از دست دادن زمان و …. شده است.مدیریت فرآیندهای کسب وکار یک رویکردی نظام مند است و دارای مسیر گام به گام و دقیق که باید طی شود.

آخرین پروژه های مدلسازی

برخی از بزرگترین پروژه‌های مدلسازی فرایند شرکت جهان مدیر را مشاهده کنید.

FK
پروژه مدلسازی فرایند
il
tamin-min
پروژه مدلسازی فرایند
afra-min

آخرین مقالات

می‌خواهید یک جلسه مشاوره رایگان برای شما تنظیم کنیم؟!

بـسـیاری از سـازمان ­هـا و شـرکت ­هـای ایـرانی اقـدام به اسـتقرار مدیریت فرایند کسب و کار نموده و به نتایج قابل توجهی دست یافته ­اند.

چـنانچه هـنوز شـما و یا مـدیران مجـموعه ­تان در خـصوص استقرار مدیریت فرایند و اتوماسیون کسب و کار شک دارید، یک جلسه مشاوره رایگان برای شما برگزار خواهیم کرد.

کارشناسان جهان مدیر در کوتاهترین زمان جهت تنظیم یک جلسه حضوری یا غیرحضوری بمنظور پاسخگویی به ابهامات و سوالات شما برای بیان مزایای واقعی استقرار مدیریت فرایند و اتوماسیون کسب و کار با شما تماس می گیرند.