خدمتی از جهان‌مدیر، مدلسازی و بهبود فرایندها با رویکرد پیاده‌سازی مدلسازی و بهبود فرایندها BPM تحقق رویای فرایندمحوری در کسب وکار آغاز سفر فرایندی به کمک تخصصی ترین تیم و متدلوژی بومی

ما نقشه راه گام به گام استقرار مدیریت فرایند را بر اساس یک متدولوژی کاملا بومی ارائه می دهیم

Rs-service

آسیب‌شناسی و تحلیل فرایندها

روش‌های انجام تحلیل به دو دسته تقسیم می‌شوند که بر اساس توافق با کارفرما هر یک از آنها در پروژه قابل انجام است. روش‌های تحلیل کیفی و روش‌های تحلیل کمی می‌باشند و در نهایت ۳ اتفاق اصلی بر روی فرایندهای تحلیل‌شده می‌تواند رخ دهد:بهبود فرایند، بازطراحی فرایند و حفظ و پیاده‌سازی فرایند

Rs-service

طراحی وضع مطلوب فرایندها

هدف این مرحله شناسایی تغییرات در فرایند برای کمک به حل مسائلی است که در فازهای قبلی شناسایی شده است و به سازمان کمک می‌کند که به اهداف عملکردی خود برسد. در این مرحله بر اساس تحلیل صورت گرفته در گام قبلی بهبود اعمال، اولویت‌های بهبود مشخص و مدل‌های مطلوب فرایندی طراحی (to be) برای اجرا طراحی می‌شوند.

Rs-service

تدوین سند پیاده سازی فرایندها

برای اجرای فرایندها، ترسیم مدل فرایند و یا شناسنامه فرایندی کافی نیست و لازم است جزئیات فنی و IT لازم برای هر فرایند مشخص شود. در این سند تمام این جزئیات مشخص شده و پیاده سازی (نیروی IT) با کمترین وابستگی و نیاز به صحبت با سایرین اقدام به مکانیزاسیون فراینند خواهد کرد.

Rs-service

آماده سازی سازمان

آماده سازی سازمان شامل آموزش، فرهنگ سازی، طراحی مسابقه و پوستر، تشکیل کمیته‌های راهبری و اجرایی و در‌گیر کردن کارکنان و برگزاری سمینار‌ها و ورک‌شاپ برای مدیران و کارکنان و مواردی از این دست می‌باشد. یکی از اقدامات مهم این فاز ارزیابی و انتخاب نرم افزار BPMS است.

Rs-service

طراحی معماری فرآیند

طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار را می‎توان به عنوان یک مدل بصری و سلسله مراتبی از فرآیندهای یک سازمان تعریف نمود. معماری فرآیند یک طرح مهم تجاری است که تصمیم‌گیرندگان را هدایت نموده و استراتژی‎‌ها را به اجرا در می‌‎آورد.

Rs-service

مدلسازی وضع موجود فرایندها

در این مرحله از طریق انجام مصاحبه با خبرگان حوزه و مدیران طی یک برنامه زمان‎‌بندی، فرایندهای وضع موجود بر اساس بهترین و کامل‌ترین استاندارد این حوزه، استاندارد BPMN نسخه ۲ مدلسازی و شناسنامه فرایندی برای هر فرایند تهیه می‌شود. تقریباْ تمام BPMSهای خوب دنیا استاندارد BPMN را به عنوان ابزار مدلسازی فرایند خود انتخاب کرده‌اند.

استفاده از BPM در جهان

استفاده از BPM در صنایع مختلف

نقش مدیریت فرایند

مدیریت فرآیندهای کسب وکار، همواره در کانون توجه موضوعات حوزه‌های سازمانی و فناوری اطلاعات بوده است. با این حال شاید هنوز اهمیت فرایندهای کسب‌وکار برای مدیران سازمان‌ها به درستی درک نشده باشد و آن را به چشم ابزار و تکنیک نگاه می کند.

این موضوع در برخی از سازمان ها به هدر رفت میلیادری منابع مالی، از دست دادن زمان و …. شده است.مدیریت فرآیندهای کسب وکار یک رویکردی نظام مند است و دارای مسیر گام به گام و دقیق که باید طی شود.

آخرین پروژه های مدلسازی

برخی از بزرگترین پروژه‌های مدلسازی فرایند شرکت جهان مدیر را مشاهده کنید.

FK
پروژه مدلسازی فرایند
il
tamin-min
پروژه مدلسازی فرایند
afra-min

آخرین مقالات

می‌خواهید یک جلسه مشاوره رایگان برای شما تنظیم کنیم؟!

بـسـیاری از سـازمان ­هـا و شـرکت ­هـای ایـرانی اقـدام به اسـتقرار مدیریت فرایند کسب و کار نموده و به نتایج قابل توجهی دست یافته ­اند.

چـنانچه هـنوز شـما و یا مـدیران مجـموعه ­تان در خـصوص استقرار مدیریت فرایند و اتوماسیون کسب و کار شک دارید، یک جلسه مشاوره رایگان برای شما برگزار خواهیم کرد.

کارشناسان جهان مدیر در کوتاهترین زمان جهت تنظیم یک جلسه حضوری یا غیرحضوری بمنظور پاسخگویی به ابهامات و سوالات شما برای بیان مزایای واقعی استقرار مدیریت فرایند و اتوماسیون کسب و کار با شما تماس می گیرند.