مرجع تخصصی آموزش، مشاوره و استقرار مدیریت فرایند

مدیریت فرایند

بهبود فرایند

4 عامل موفقيت در BPR

4 عامل موفقيت در BPR (مهندسی مجدد فرآیندهاي کسب و کار ) در شرکت‌هاي کوچک و متوسط رقابت و جهانی

شبیه سازی فرآیند

شبیه سازی فرآیند شبیه سازی فرآیند کسب و کار یک فعالیت کلیدی در زمینه مهندسی فرآیند است. این تکنیک از

بهبود فرآیند

چارچوب چانگ

متدولوژی مدیریت فرایند – چارچوب چانگ جمیز چانگ بنیان‌گذار و رئیس شرکت مشاوران Ivy است. وی تجربیات گسترده‌ای دربارۀ ERP برای

پیمایش به بالا