ابزارهای نرم افزار فرآیندکاوی در دنیا که استفاده میشوند

فرایندکاوی استفاده سیستماتیک از داده‌های سیستم‌های اطلاعاتی (گزارش رویداد) به منظور کشف، بررسی و بهبود فرآیند‌های سازمان است که زا مجموعه از…

ارزش فرایندکاوی: معنای آن برای کسب و کار شما چیست؟

جستجوی ایرادات فرآیند می‎تواند ناامید کننده باشد. اما هر مشکلی همیشه راه حل خود را دارد. بنابراین، شما را با جدیدترین رویکرد…