مرجع تخصصی آموزش، مشاوره و استقرار مدیریت فرایند

5 مزیت مهم مدلسازی فرایندهای کسب و کار

مدیریت فرایند

مدلسازی فرآیندهای کسب و کار

مدلسازی فرآیندهای کسب و کار تبدیل به یک اولویت بالا برای مدیران و تحلیل‌گران تجاری می‌شود، زیرا در سازمان‌ها تأکید زیادی برای مستند سازی، درک و بهبود فرآیندهای کسب و کارشان است.
فرایندهای به خوبی مستند شده و کارآمد برای عملکرد صحیح یک تیم ضروری است و به تمرکز کارکنان بر روی یک هدف مشترک کمک می‌کنند. مدلسازی فرآیند کسب و کار، مزایای مهمی را برای شرکت ها و سازمان ها دارد.

مهمترین مزایای مدلسازی

پنج مورد از مهمترین مزایای مدلسازی عبارت است:

 1. هماهنگ کردن عملیات با استراتژی کسب و کار

 • پیوند استراتژی سازمانی را با فرآیندهای کسب و کار به خوبی تعریف کنید
 • هماهنگ کردن اجرای کسب و کار و فعالیت عملیاتی با استراتژی
 • توانایی تغییر سریع و ارتباط سریع فرآیندهای به منظور استفاده از فرصت های تجاری و یا حل چالش ها
 1. بهبود ارتباطات فرایند

 • مدل سازی فرایند ارائه یک زبان و روش متداول مشترک برای ارتباط پروسه ها و اطلاعات در مورد فرآیندها و قوانین تصمیم گیری است.
 • برای آموزش افراد جدید و انتقال دانش سریع ایده‌آل است.
 • تجربه و دانش تیم را به فرآیندهای مستند تبدیل می کند.
 • به مدیران کسب و کار کمک می کند تا ایده های خود را سریع و واضح بیان کنند.
 1. کنترل و انسجام را افزایش دهید

 • پشتیبانی از سایر سیستم‌های مدیریت و کیفتی مانند Six Sigma، ISO 9000
 • استثنائات را سریعتر و به نحوی بهتر انجام دهید.
 • فرموله کردن فرآیندهای موجود که ممکن است به خوبی مستند نشده باشند و یا در طول زمان به “دانش غیر رسمی” تکامل یافته باشند.
 • افراد را شارژ نگه‌ می‌دارد.
 1. بهبود کارایی عملیات

 • بهره وری از منابع موجود و کارکنان را افزایش می دهد.
 • ریسک را کاهش می‌دهد و تبادل ایده های بهبود روند را افزایش می‌دهد.
 • کمک می کند تا نقاط مورد نیاز بهبود یافته و زمان فرایند را کاهش دهد.
 • تجزیه و تحلیل فرآیند امکان استفاده بهتر از منابع را فراهم می آورد.
 1. به دست آوردن مزیت رقابتی

تمام مزایا ذکر شده در بالا منجر به یک مزیت رقابتی قابل توجه برای یک سازمان می‌شود که زمان و توانایی‌اش را برای مستند کردن، شبیه سازی و بهبود فرآیندهای کسب و کار خود سرمایه گذاری کرده است. توجه شود در مدلسازی معمولا دو اشتباه رخ می‌دهد که باید به شدت از آن‌ها پرهیز نمود. این دو اشتباه عبارتند از:

 1. مدل سازی همه فرآیند ها
 2. بهبود قبل از اجرا و  پایش

پیمایش به بالا