استاندارد DMN (علائم و  مدل تصمیم گیری) چیست؟

DMN (علائم و  مدل تصمیم گیری)  چیست؟ DMN،  که مخفف عبارت Decision Model and Notation (به معنی علائم و  مدل تصمیم گیری)،…