مکانیزه کردن فرایندهای بندر نوشهر در سیستم BPMS

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت بندر نوشهر، با دارا بودن دو بندر تجاری (نوشهر و فریدونکنار) ضمن فعالیت…

چرا بیزاجی و اتوماسیون فرآیند رباتیک کنار هم کارایی بهتری دارند؟

بیزاجی و اتوماسیون فرآیند رباتیک صبحت از ورود ربات‌ها به تجارت و به کار گرفتن آن‌ها برای انجام کارها، اغلب وحشت اخراج…

رایگان در بیزاجی دوره بگذرانید!

رایگان در بیزاجی دوره بگذرانید! با یادگیری بیزاجیمزیت رقابتی ایجاد کنید، جلو بروید و گواهینامه Bizagi را دریافت کنید. شما می‌توانید به…

نیاز به مشاوره دارید? پیام دهید