13 الگوی کسب و کار

/برچست: 13 الگوی کسب و کار
۱۰ ۹۶/۱۱/۱۰

APQC / حوزه ۱۰: اکتساب، ساخت و مدیریت دارایی‌ها مبتنی بر APQC

۱۳۹۷-۹-۴ ۰۹:۳۲:۱۳ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۲۶ ۹۶/۱۰/۲۶

APQC / حوزه ۰۷: توسعه و مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر APQC

۱۳۹۷-۹-۴ ۰۹:۲۶:۱۱ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|1 Comment

۲۴ ۹۶/۱۰/۲۴

APQC / حوزه ۰۳: بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مبتنی بر APQC

۱۳۹۷-۹-۴ ۰۹:۲۹:۱۳ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments