13 الگوی کسب و کار

/برچست: 13 الگوی کسب و کار
۵ ۹۶/۱۲/۰۵

APQC / حوزه ۱۳: توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۶:۴۶:۴۹ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|0 Comments

۱۰ ۹۶/۱۱/۱۰

APQC / حوزه ۱۰: اکتساب، ساخت و مدیریت دارایی‌ها مبتنی بر APQC

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۴:۴۰:۵۷ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|0 Comments

۲ ۹۶/۱۱/۰۲

APQC / حوزه ۰۹: مدیریت منابع مالی مبتنی بر APQC

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۴:۵۴:۲۸ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|0 Comments

۲۶ ۹۶/۱۰/۲۶

APQC / حوزه ۰۷: توسعه و مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر APQC

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۴:۵۴:۱۴ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|1 Comment

۲۵ ۹۶/۱۰/۲۵

APQC / حوزه ۰۶: مدیریت خدمات مشتری مبتنی بر APQC

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۴:۵۴:۴۳ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|0 Comments

۲۴ ۹۶/۱۰/۲۴

APQC / حوزه ۰۳: بازاریابی و فروش محصولات و خدمات مبتنی بر APQC

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۶:۴۳:۵۲ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|0 Comments