کیس استادی

/برچست: کیس استادی
۲۷ ۹۷/۱۱/۲۷

فاز پیاده سازی و نظارت در بنچ مارکینگ (الگوبرداری)- مرحله چهارم و پنجم

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۱:۳۷:۰۷ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۲۱ ۹۷/۱۱/۲۱

مرحله تجزیه و تحلیل داده‎ها در بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله سوم

۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۵:۳۴:۰۴ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۶ ۹۷/۱۱/۰۶

مرحله برنامه ریزی فرآیند بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله اول

۱۳۹۸-۱-۱۱ ۰۷:۳۴:۳۰ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments