اتصال چارت سازمان به فرایند در ویژوال پاردایم

https://as11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f388109b67a5a52a52f05aec740ab50d16209336-720p__25182.mp4 در این ویدئو اتصال چارت سازمان به فرایند در ویژوال پاردایم را خواهید آموخت. تماس با ما : ۰۲۱۸۸۳۷۸۲۹۷