ابزارهای نرم افزار فرآیندکاوی در دنیا که استفاده میشوند

این مقاله قصد دارد تا مروری بر ابزارهای نرم افزاری فرآیند کاوی که در دنیا استفاده می‌شود، داشته باشد.با ما همراه باشید….