۷ اصل مدیریت فرایندهای کسب و کار بر اساس APQC

امروزه در بازار رقابتی بین کسب‌وکارهای مختلف، روش‌های نوآورانه و جدید می‌توانند باعث ارتقا و توسعه  سریع سازمان‌ها شوند. مشتریان همواره به…

ابزارهای فرآیند در سال ۲۰۲۲ بر اساس گزارش APQC

ابزارهای تأثیرگذار و هدف آنها فناوری و مدیریت فرایند، به طور ذاتی درهم‌تنیده شده‌اند. طبق بررسی سالانه مرکز بهره‌وری و عملکرد آمریکا…

تشریح مفهوم سنجه‌‌ها و مبحث KPIها از نظر APQC

مدل مرجع APQC امروزه کلمه‌ای است که درزمینه کسب‌وکار بسیار به گوش می‌خورد. این مدل مرجع مانند یک چارچوب راهنمایی برای کسب‌وکارهایی…

مراحل پیاده‌ سازی الگوی مرجع استاندارد APQC

مراحل پیاده‌ سازی الگوی APQC کدامند و تا چه حد امکان پیاده‌سازی آن‌ها در کسب‌وکارها مختلف وجود دارد؟ انجمن کیفیت و بهره‌وری…

کاربرد مرجع APQC در طراحی معماری سازمانی

کاربرد  APQCدر دسته‌بندی الگوها و تعیین ساختار فرایندهای سازمانی در شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های بزرگ و کوچک است. این مدل چارچوب بر…

بوت کمپ طراحی معماری فرایند در شرکت فجر انرژی خلیج فارس

فجر انرژی خلیج فارس (قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)  «صنعت پتروشیمی کشور یکی از محرکهای اثرگذار در عرصه توسعه و اقتصاد…