منظور از مستندسازی فرایند چیست؟

مستندسازی فرایند روشی است برای به دست آوردن تمام اطلاعات لازم برای اجرای صحیح فرآیندهای کسب و کار در سازمان شما. این…

نیاز به مشاوره دارید? پیام دهید