تاثیر مدیریت فرایند یا BPM در سازمان چیست؟

تاثیر مدیریت فرایند در سازمان آیا مدیریت فرایند تأثیری در شناسایی ارتباطات سازمانی دارد؟ ضمن استقرار مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، دو چیز شناسایی می‌شود:…

فرایند و مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست؟

فرایند و مدیریت فرایند چیست؟ برای فرایند و مدیریت فرایندها تعاریف مختلفی آمده است. ابتدا تعاریف موجود درخصوص فرایند را برمی‌شمریم و…

۵ استاندارد مدلسازی فرایندهای کسب و کار

در دنیا زبان‌های مختلفی مدلسازی تا به حال مورد استفاده قرار گرفته‌‌اند. در این بخش با برخی از این زبان‌ها آشنا می‌شوید و در مقاله‌ای دیگر، پرکابردترین زبان مدلسازی در دنیا و ایران یعنی BPMN 2.0 شرح داده می‌شود.