گزارش اتمام فاز ۲ (مدلسازی) انبارهای عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران

در این فاز از پروژه مدل‌سازی، تحلیل و بهبود فرایندهای انبارهای عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران طبق قرارداد انعقاد شده: فاز دوم:…

گزارش اتمام فاز ۱ (معماری فرایند PHD) انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

طبق قرارداد منعقد شده در این پروژه و تقریبا تمامی پروژه‌های مشابه “پروژه مدل‌سازی، تحلیل و بهبود فرایند” در فاز اول، معماری…

اتمام پروژه شناسایی و بازنگری و مدیریت ریسک فرایندهای شرکت پالایش گاز ایلام

“در شرکت پالایش گاز ایلام بسیاری از فرآیندهای کسب و کار لزوماً متناسب با اهداف کسب و کار طراحی نشده اند بلکه…

تحلیل و بهبود فرایند مدیریت رویداد در یک شرکت ایرانی

در دنیای امروز سیستم­‌ها، آثاری انکار ناپذیر دارند. موفقیت­‌ها و شکست‌­­­های سازمانی در سیستم‌ها نهفته است. سیستم تولید، سیستم نظارت، سیستم کنترل،…

ارزش فرایندکاوی: معنای آن برای کسب و کار شما چیست؟

جستجوی ایرادات فرآیند می‎تواند ناامید کننده باشد. اما هر مشکلی همیشه راه حل خود را دارد. بنابراین، شما را با جدیدترین رویکرد…