نمودارهای فرآیند – لاک پشت، نقشه های فرآیند،روندنماها

به کیفیت رسیدگی کنید تا سود‌ها به خودشان رسیدگی کنند!   سلام من تری مک کن هستم! من اینجا هستم تا به…

۱۰ مرحله کلیدی برای اطمینان از اینکه نرم افزار BPMS مورد استفاده قرار می‌گیرد

۱۰ مرحله کلیدی برای اطمینان از اینکه نرم افزار سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار(BPMS) مورد استفاده قرار می‌گیرد   همه سازمان…

متدولوژی جستون و نلیس استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/290c78230d98eb15232d4f6ef89821c716001038-720p__51180.mp4 در این ویدئو با متدولوژی جستون و نلیس استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا…

سید احمد دلیری، مدرس و مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/9e14a00e4b8c8eaa32497f4b549b939f9124655-360p__69364.mp4 مدیر پروژه های تحلیل و طراحی سامانه های ملی کشور مشاور و مدیر پروژه های مدیریت فرایندها مجموعه های وزارت راه…