متدولوژی جستون و نلیس استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/290c78230d98eb15232d4f6ef89821c716001038-720p__51180.mp4 در این ویدئو با متدولوژی جستون و نلیس استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار آشنا می شوید. برای آموزش و یا…

سید احمد دلیری، مدرس و مشاور مدیریت فرایندهای کسب و کار

https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/9e14a00e4b8c8eaa32497f4b549b939f9124655-360p__69364.mp4 مدیر پروژه های تحلیل و طراحی سامانه های ملی کشور مشاور و مدیر پروژه های مدیریت فرایندها مجموعه های وزارت راه…

 طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار – BPM

یکی از پایه‌های اصلی مدیریت فرایندهای کسب و کار، معماری فرایند سازمانی یا معماری فرایند کسب و کار است. در واقع معماری [...]

آمار و ارقام مدیریت فرایند چه کمک به ما می کنند

آمار و ارقام مدیریت فرایند که کمک می کنند بهره وری کسب و کار خود را افزایش دهید مدیریت فرایند کسب و…

آموزش دانلود و نصب نرم افزار بیزاجی(Bizagi)

آموزش دانلود و نصب نرم افزار بیزاجی(Bizagi) بیزاجی یکی از نرم افزار‎های مربوط به مدیریت فرآیندهای کسب و کار است. در این…