کاربرد مدیریت دانش فرایند در مدل APQC

آیا تابه‌حال برایتان پیش‌آمده است به نقطه‌ای در سازمان خود برسید ولی به‌یک‌باره بایستید و به راهی که تا به امروز آمده‌اید…