مديريت فرايند

/برچست: مديريت فرايند
۳ ۹۸/۰۴/۰۳

آمار و ارقام مدیریت فرایند که کمک می کنند بهره وری کسب و کار خود را افزایش دهید

۱۳۹۸-۴-۳ ۱۹:۱۵:۴۷ +۰۰:۰۰By |آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۷ ۹۶/۱۲/۲۷

چطور ورودی‌ها و خروجی‌های هر فرایند را شناسایی کنیم؟

۱۳۹۷-۹-۳ ۰۲:۲۰:۳۱ +۰۰:۰۰By |استخراج و شناسایی فرایندها|0 Comments

۲۲ ۹۶/۱۲/۲۲

کدام فرایند/فرایندها را در سازمان مدل‌سازی کنیم؟

۱۳۹۷-۹-۳ ۰۲:۲۱:۲۴ +۰۰:۰۰By |استخراج و شناسایی فرایندها|0 Comments