مديريت فرايندهاي کسب و کار

/برچست: مديريت فرايندهاي کسب و کار
۴ ۹۸/۰۳/۰۴

راهنمای ساده و گام به گام برای دانلود و نصب نرم افزار پروسس میکر (ProcessMaker)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۸:۴۹:۵۲ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۳ ۹۷/۰۹/۲۳

۴ عامل موفقیت در BPR   (مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار ) در شرکت‌های کوچک و متوسط

۱۳۹۷-۹-۲۳ ۰۴:۵۸:۰۶ +۰۰:۰۰بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments