آمار و ارقام مدیریت فرایند چه کمک به ما می کنند

آمار و ارقام مدیریت فرایند که کمک می کنند بهره وری کسب و کار خود را افزایش دهید مدیریت فرایند کسب و…

روشی برای استقرار مدیریت فرایندها در سازمان‌های ایرانی

چارچوب‌ها و روش‌های استقرار مدیریت فرایندها در دنیا چه هستند؟ به‌کارگیری روش یا چارچوب مناسب از مهم‌ترین عوامل مؤثر در موفقیت پروژۀ…

متدولوژی مدیریت فرایند – چارچوب چانگ

متدولوژی مدیریت فرایند: چارچوب چانگ جمیز چانگ بنیان‌گذار و رئیس شرکت مشاوران Ivy است. وی تجربیات گسترده‌ای دربارۀ ERP[۱] برای پانصد شرکت…

متدولوژی مدیریت فرایند چارچوب وسک چیست؟

متدولوژی مدیریت فرایند: چارچوب وسک ماتیاس وسک این چارچوب را در سال ۲۰۰۷ ارائه کرده است. این چارچوب رویکردی هم‌زمان از بالابه‌پایین…

فرایند و مدیریت فرایندهای کسب و کار چیست؟

فرایند و مدیریت فرایند چیست؟ برای فرایند و مدیریت فرایندها تعاریف مختلفی آمده است. ابتدا تعاریف موجود درخصوص فرایند را برمی‌شمریم و…