۴ گام مهم: بهبود فرآیند؛ بهبود سیستم

بهبود فرآیند؛ بهبود سیستم بهبود فرآیند تعریف بسیار ساده‎ای دارد. این امر شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندهای فعلی و…

نیاز به مشاوره دارید? پیام دهید