رشد و توسعه کسب و کار

/برچست: رشد و توسعه کسب و کار

سیستم‌سازی یک کسب و کار، اتلاف وقت است.

سیستم‌سازی یک کسب و کار، اتلاف وقت است.   سیستم‌سازی [...]

13 توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار

الگوی توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار مبتنی [...]

08 مدیریت فناوری اطلاعات مبتنی بر APQC

گروه های فرایند مرتبط با کسب و کار فناوری اطلاعات در یک سازمان. گروه های فرایند عبارتند از: مدیریت کسب و کار فناوری اطلاعات، ایجاد و مدیریت روابط مشتریان IT، توسعه و اجرای امنیت، حفظ حریم خصوصی و کنترل های محافظت از اطلاعات، مدیریت اطلاعات سازمانی، توسعه و نگهداری راه حل های فناوری اطلاعات، ، "راه اندازی فناوری اطلاعات"، و "ارائه و پشتیبانی از راه حل های فناوری اطلاعات".

سلسه رويدادهاي کسب و کار براي مديران و صاحبان کسب و کار
close-image