چرا بیزاجی و اتوماسیون فرآیند رباتیک کنار هم کارایی بهتری دارند؟

بیزاجی و اتوماسیون فرآیند رباتیک صبحت از ورود ربات‌ها به تجارت و به کار گرفتن آن‌ها برای انجام کارها، اغلب وحشت اخراج…

rpa

اتوماسیون فرایندهای رباتیک RPA چیست؟

اتوماسیون فرایندهای رباتیک RPA چیست؟ اتوماسیون موتور محرک اصلی تحول دیجیتال است تحول دیجیتال استفاده از تکنولوژی های دیجیتال را درسطحی فرا…