توسعه و رشد پایدار

/برچست: توسعه و رشد پایدار

کارآفرین و مدیر عزیز: آیا زمان سخت کار کردن در کسب و کار ، به پایان نرسیده است!

کارآفرین و مدیر عزیز: آیا زمان سخت کار کردن در [...]

توسط |۱۳۹۷-۸-۲۶ ۰۹:۱۴:۲۹ +۰۰:۰۰فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۷|سیستم سازی افراد (نرم)|بدون دیدگاه

چگونه در کسب و کار ، کمتر کار کنیم و سودمان را افزایش دهیم؟

چگونه در کسب و کار ، کمتر کار کنیم و [...]

توسط |۱۳۹۷-۸-۲۶ ۰۹:۱۵:۱۰ +۰۰:۰۰فروردین ۱۴ام, ۱۳۹۷|سیستم سازی کسب و کار|بدون دیدگاه

۰۹ مدیریت منابع مالی مبتنی بر APQC

در چارچوب APQC حوزه فرایندی مدیریت منابع مالی شامل گروه های فرایند مربوط به برنامه ریزی و مدیریت حسابداری، حسابداری درآمد، حسابداری عمومی و حسابداری، حسابداری پروژه ثابت دارایی، حقوق و دستمزد، حسابداری قابل پرداخت و هزینه بازپرداخت، عملیات خزانه داری، کنترل داخلی، مدیریت مالیات، صندوق بین المللی / تثبیت، و جهانی خدمات تجاری است.

توسط |۱۳۹۷-۸-۲۶ ۱۰:۰۱:۲۸ +۰۰:۰۰بهمن ۲ام, ۱۳۹۶|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه