رابطه بین استانداردهای DMN و BPMN چیست و چگونه از هم پشتیبانی می کنند؟

رابطه بین استانداردهای DMN و BPMN چیست و چگونه از هم پشتیبانی می کنند؟ برای توضیح رابطه بین استانداردهای DMN و BPMN…

مدل تصمیم گیری DMN : علائم و سیاست‌ها

مدل تصمیم گیری DMN چیست؟ مدل تصمیم گیری DMN این امکان را به شما می‌دهد که فرآیندهای تصمیم گیری را به صورت…

DMN (علائم و  مدل تصمیم گیری)  چیست؟

DMN (علائم و  مدل تصمیم گیری)  چیست؟ DMN،  که مخفف عبارت Decision Model and Notation (به معنی علائم و  مدل تصمیم گیری)،…

نیاز به مشاوره دارید? پیام دهید