الگوبرداري

/برچست: الگوبرداري
۹ ۹۷/۰۲/۰۹

بهترین راه میان‌بر برای رشد کسب و کار

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۲۳:۱۲ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی کسب و کار, مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments