الگوبرداري

/برچست: الگوبرداري
۲۷ ۹۷/۱۱/۲۷

فاز پیاده سازی و نظارت در بنچ مارکینگ (الگوبرداری)- مرحله چهارم و پنجم

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۱:۳۷:۰۷ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۲۱ ۹۷/۱۱/۲۱

مرحله تجزیه و تحلیل داده‎ها در بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله سوم

۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۵:۳۴:۰۴ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۶ ۹۷/۱۱/۰۶

مرحله برنامه ریزی فرآیند بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله اول

۱۳۹۸-۱-۱۱ ۰۷:۳۴:۳۰ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۲۹ ۹۷/۰۳/۲۹

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای الگوبرداری (بنچ مارکینگ) (قسمت سوم)

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۹:۱۸ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۱۹ ۹۷/۰۳/۱۹

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (الگوبرداری) (قسمت دوم)

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۴۹ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۵ ۹۷/۰۳/۰۵

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (قسمت اول)

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۳۴ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۱۷ ۹۷/۰۲/۱۷

چگونه الگوهای بهبود یافته را اجرا کنیم؟

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۰۱ +۰۰:۰۰By |پیاده سازی فرایندها و BPMS, سیستم سازی کسب و کار|0 Comments