ابزارهای مدلسازی و ویژوال پاردایم

https://hw7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/b30c41a330bd2d1202f3541548aa0dba16153988-720p__12285.mp4 در این ویدئو درباره ابزارهای مدلسازی و ویژوال پاردایم صحبت شده و می توانید با ویژوال پاردایم کار کنید. تماس با…