مکانیزه کردن فرآیندها

مکانیزه کردن فرآیندها با روش‌های سنتی مهندسی نرم‌افزار به دلیل زمانبر بودن، عدم انعطاف‌پذیری و چابکی کافی و پر هزینه بودن این روش‌ها سخت و دشوار است. لذا وجود راهکاری برای مکانیزاسیون فرآیندهای سازمان با سرعت و انعطاف‌پذیری بالا، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. این راهکار در اصطلاح سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPMS) نام دارد. توسعه فرآیندهای سازمان در BPMS نیازمند مدل‌سازی و تجزیه تحلیل فرآیندهای سازمان است.

مکانیزاسیون فرایندها با BPMS این کمک را به شما می‌کند که بتوانید دید بهتر و کامل‌تری نسبت به فرآیندهای خود داشته باشید و در عمل موجب شناسایی فرآیندهای معیوب سازمان شما می‌گردد.

وضعیت اتوماسیون در ایران در مقایسه با دنیا

کارکرد اتوماسیون در ایران در مقایسه با دنیا بسیار متفاوت است. در کشور ما اتوماسیون به غلط به اتوماسیون اداری محدود شده است درحالیکه اتوماسیون به معنی مکانیزه و اتوماتیک کردن فرایندها و گردش کارها در کسب و کار است. به نمودارهای پایین که از ابزار گوگل ترند استخراج شده است، دقت کنید!

نتایج جستجو در ایران

به نمودار سمت راست دقت کنید. در این نمودار سه عبارت BPMS، web Office و office automation با یکدیگر مقایسه شده اند. عبارتهای web Office و office automation تقریباً معادل واژه فارسی اتوماسیون اداری است. همانطورکه مشاهده می کنید میزان جستجوی واژه های معادل اتوماسیون اداری نسبت به ابزارهای واقعی اتوماسیون یعنی BPMS ها در دنیا بسیار کمتر است.

نتایج جستجو در جهان

در نمودار سمت چپ، جستجوی عبارت های اتوماسیون اداری و سیستم مدیریت فرایند، نرم افزار BPMS و BPMS در ایران مقایسه شده اند. همانطور که می بیند میزان جستجوی عبارت اتوماسیون اداری در ایران نسبت به سایر عبارت بسیار بیشتر است و این دقیقا عکس اتفاقی است که در دنیا در حال وقوع است.

ما اتوماسیون واقعی کسب و کار را با بهترین ابزارها انجام می دهیم

با توجه امارهای موجود به دست آمده تمایل سازمان ها به اتوماسیون کسب و کار در سالهای گذشته روبه رشد بوده است.

نرخ رشد تمایل به مدیریت فرایندهای کسب و کار در این سال ها نرخ تقریبی ۱۴% بوده است و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۳ اغلب سازمان ها وارد این حوزه شده باشند.

ما با ارائه خدمات زیر درین حوزه به مشتریان‌مان کمک کرده ایم:

  • آموزش مدیریت فرایندهای کسب و کار
  • مدلسازی، بازنگری و بهبود فرایندها
  • مکانیزاسیون فرایندها در بستر BPMS
  • خودکاری سازی وظایف با RPA

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت تخصصی هر یک از محصولات مراجعه نمایید

logoir

ایران‌ بیزاجی

فروش نرم‌افزار بومی‌سازی شده بیزاجی (Bizagi BPMS)

logonewfara2-min

فرایند گستر

فروش نرم‌افزار بومی‌سازی شده کموندا (Camunda BPMS)