مکانیزه کردن فرایندهای بندر نوشهر در سیستم BPMS

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت بندر نوشهر، با دارا بودن دو بندر تجاری (نوشهر و فریدونکنار) ضمن فعالیت…

نیاز به مشاوره دارید? پیام دهید