نحوه تشخیص فرآیندهای سربه سر

فرایندهای سربه‌سر، زنجیره ارزش و فرایندهای چندمنظوره اصطلاحاتی هستند که سازمان­ها از آن­ها برای توصیف یک مفهوم مشترک یعنی- ارتباط گام­ های…

لزوم ایجاد دفاتر مدیریت فرایند در سازمانها

یکی از مواردی که طی چند سال اخیر در حوزه کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته، لزوم ایجاد دفاتر مدیریت فرایند در سازمان…

کاربرد مرجع APQC در طراحی معماری سازمانی

کاربرد  APQCدر دسته‌بندی الگوها و تعیین ساختار فرایندهای سازمانی در شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های بزرگ و کوچک است. این مدل چارچوب بر…

یک خلاصه اجرایی: ساختن بلوک های موفقیت

با توجه به مقاله APQC، تقریباً نیمی از سازمان‌ها فقط دارای سطح بلوغ مدیریت فرآیند «توسعه‌یافته» هستند. ویژگی های سازمان‌ های توسعه‌…