مدیریت فرایندهای کسب و کار

/مدیریت فرایندهای کسب و کار

BPMS چیست؟ چگونه می‎تواند به سازمان شما کمک کند؟

BPMS چیست؟ چگونه می‎تواند به سازمان شما کمک کند؟   [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۷:۵۲:۵۰ +۰۰:۰۰مهر ۲۱ام, ۱۳۹۷|پیاده سازی فرایندها و BPMS|بدون دیدگاه

تجزیه و تحلیل شکاف (Gap Analysis) چیست؟

 شکاف (Gap Analysis) چیست؟   یکی از مهمترین تکنیکها برای [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۰۴:۱۷ +۰۰:۰۰شهریور ۶ام, ۱۳۹۷|تجزیه و تحلیل فرایندها|بدون دیدگاه

روش مشاهده فرآیند برای تجزیه و تحلیل فرآیندهای کسب و کار

روش مشاهده فرآیند برای تجزیه و تحلیل فرآیندهای کسب و [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۰۳:۲۵ +۰۰:۰۰شهریور ۳ام, ۱۳۹۷|تجزیه و تحلیل فرایندها|بدون دیدگاه

تجزیه و تحلیل علت ریشه‎ای (Root Cause Analysis)

تجزیه و تحلیل علت ریشه‎ای (Root Cause Analysis) ردیابی یک [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۰۸:۴۵ +۰۰:۰۰مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۷|تجزیه و تحلیل فرایندها|بدون دیدگاه

تجزیه و تحلیل ارزش افزوده (Value-Added Analysis)

تجزیه و تحليل ارزش افزوده (Value-Added Analysis)   تجزیه و [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۰۸:۲۲ +۰۰:۰۰مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۷|تجزیه و تحلیل فرایندها|بدون دیدگاه