سفارشی سازی ابزارها در بیزاجی با استفاده از Customize columns

سفارشی سازی ابزارها در بیزاجی با استفاده از Customize columns     بسته نرم افزاری بیزاجی Bizagi به شما این امکان را…

دسته بندی گزارشات در پروسس میکر (ProcessMaker)

دسته بندی گزارشات در پروسس میکر (ProcessMaker)   با استفاده از ابزارهای گزارش دهی در پروسس میکر، می توان به تولید گزارش…

خلاصه و مفید: استاندارد BPMN چیست؟

خلاصه و مفید: استاندارد BPMN مقدمه و تاریخچه استاندارد BPMN مفهوم BPMN در ابتدا توسط طرح مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMI)…

تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار در سازمان بنادر و دریانوردی

در طی این دوره روش های پر کاربرد تحلیل کمی و تحلیل کیفی بیان شد و همچنین انجام تحلیل فرایند ها در…