بهبود و بازطراحی فرایندها

//بهبود و بازطراحی فرایندها

فرایند ها بعد از تجریه و تحلیل به 3 گروه تقسیم می‌شوند:
1- فرایندهای کارآمد –> قابل پیاده سازی
2- فرایندهای نسبتا کارآمد –> نیازمند به بهبود
3- فرایندهای ناکارآمد –> بازطراحی فرایند
مقالات این بخش به گروه های دوم و سوم می‌پردازد.

20 19/07/20

شاخص های کلیدی عملکرد در مدیریت فرآیند

2019-07-20T05:20:49+04:30بهبود و بازطراحی فرایندها, پایش و کنترل فرایند, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

17 19/04/17

روش‌های بهبود قسمت پنجم: نقشه برداری از جریان ارزش Value Stream Mapping

2019-04-16T08:58:27+04:30بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|2 Comments

7 19/04/07

روش‌های بهبود – قسمت چهارم: کایزن (بهبود مستمر)

2019-04-07T03:21:16+04:30بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

31 19/03/31

روش‌های بهبود – قسمت سوم: مدیریت کیفیت جامع ( روشی برای بهبود فرایند – TQM)

2019-03-31T07:37:09+04:30بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

11 19/03/11

روشهای بهبود- قسمت دوم: یکی از محبوب ترین روش های بهبود فرآیند، شش سیگما

2019-03-31T07:56:51+04:30بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments