سفارشی سازی ابزارها در بیزاجی با استفاده از Customize columns

سفارشی سازی ابزارها در بیزاجی با استفاده از Customize columns     بسته نرم افزاری بیزاجی Bizagi به شما این امکان را…

خلاصه و مفید: استاندارد BPMN چیست؟

خلاصه و مفید: استاندارد BPMN مقدمه و تاریخچه استاندارد BPMN مفهوم BPMN در ابتدا توسط طرح مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMI)…