چطور ورودی‌ها و خروجی‌های هر فرایند را شناسایی کنیم؟

چطور ورودی‌ها و خروجی‌های فرایندها را شناسایی کنیم؟ برای شناسایی ورودی و خروجی فرایندها می‌توان از مدل اختاپوسی استفاده کرد. در این…

کدام فرایند/فرایندها را در سازمان مدل‌سازی کنیم؟

کدام فرایند/فرایندها را در سازمان مدل‌سازی کنیم؟ در مصاحبه‌ای بین ماتیاس کرچمر[۱]، یکی از بنیان‌گذاران BPM-D و پیتر اسکوف،[۲] سردبیر وب‌سایت BPM.com…

برخی اشتباه‌های کلیدی در شناسایی فرایندها

برخی اشتباه‌های کلیدی در شناسایی فرایندها ماتیاس کرچمر می‌گوید بسیاری از شرکت‌ها پروژه‌های بهبود خود را بر اساس اتفاقات شناسایی می‌کنند. مثلاً…

جلسۀ مصاحبه و احصا فرایند را چگونه مدیریت کنیم؟

جلسۀ مصاحبه و احصا فرایند را چگونه مدیریت کنیم؟ برگزاری جلسات مصاحبه و انجام مصاحبه‌ها جزء جدایی‌ناپذیر دنیای پروژه‌های BPM در سازمان‌هاست….

ابزار اندازه‌گیری: شاخص‌ها کلیدی عملکرد (KPI)

شاخص‌کلیدی عملکرد روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد، یا میزان خوب بودن عملکرد سازمان و یا عملکرد یک واحد سازمانی است. در واقع استفاده از ملاکها و اصولی که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کند، شاخــــص نام می گیرد.

۱۰ شاخص‌ برای انتخاب ابزارهای مدلسازی فرایند

شناسایی  ورودی‌ها و خروجی‌های فرایند و فعالیتها و توالی‌ آن‌ها از طریق مصاحبه‌های انجام شد. با توجه به آشنایی با علائم مدلسازی، زمان آن فرا رسیده است مدل را ترسیم نمایید. برای ترسیم مدل از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده نمود.