استخراج و شناسایی فرایندها

//استخراج و شناسایی فرایندها

در مقالات این بخش چگونگی تهیه معماری فرایند ها (تهیه نقشه فرایندی، شناسایی و احصا فرایندها و ارتباط آنها با ساختار سازمانی) و مدل سازی فرایند (اولویت بندی فرایند، استاندارد BPMN 2 و ابزارهای مدل سازی) آموزش داده می‌شود.

۲۷ ۹۶/۱۲/۲۷

چطور ورودی‌ها و خروجی‌های هر فرایند را شناسایی کنیم؟

۱۳۹۷-۹-۳ ۰۲:۲۰:۳۱ +۰۰:۰۰By |استخراج و شناسایی فرایندها|0 Comments

۲۲ ۹۶/۱۲/۲۲

کدام فرایند/فرایندها را در سازمان مدل‌سازی کنیم؟

۱۳۹۷-۹-۳ ۰۲:۲۱:۲۴ +۰۰:۰۰By |استخراج و شناسایی فرایندها|0 Comments

۱۷ ۹۶/۱۱/۱۷

در اولین جلسۀ مصاحبه چه نتیجه‌ای باید به دست آید؟

۱۳۹۷-۹-۴ ۰۹:۵۶:۵۵ +۰۰:۰۰By |استخراج و شناسایی فرایندها|2 Comments

۳ ۹۶/۱۱/۰۳

معرفی مدل‌های مرجع برای ترسیم نقشه فرایندی

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۵:۴۶:۴۴ +۰۰:۰۰By |استخراج و شناسایی فرایندها, مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments