استخراج و شناسایی فرایندها

//استخراج و شناسایی فرایندها

در مقالات این بخش چگونگی تهیه معماری فرایند ها (تهیه نقشه فرایندی، شناسایی و احصا فرایندها و ارتباط آنها با ساختار سازمانی) و مدل سازی فرایند (اولویت بندی فرایند، استاندارد BPMN 2 و ابزارهای مدل سازی) آموزش داده می‌شود.

۲۳ ۹۸/۰۹/۲۳

نمادگذاری در زبان مدلسازی فرایند، استاندار BPMN

۱۳۹۸-۹-۲۷ ۱۸:۰۸:۱۱ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۵ ۹۸/۰۸/۲۵

رابطه بین استانداردهای DMN و BPMN چیست و چگونه از هم پشتیبانی می کنند؟

۱۳۹۸-۸-۲۵ ۰۵:۴۵:۰۸ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۱۸ ۹۸/۰۸/۱۸

مدل تصمیم گیری DMN : علائم و سیاست‌ها

۱۳۹۸-۸-۱۸ ۰۵:۰۲:۲۵ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۲۸ ۹۸/۰۷/۲۸

DMN (علائم و  مدل تصمیم گیری)  چیست؟

۱۳۹۸-۸-۱۴ ۱۳:۵۵:۳۵ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۲۲ ۹۸/۰۷/۲۲

همه چیز درباره DMN و رابطه آن با BPMN- قسمت دوم

۱۳۹۸-۸-۱۴ ۱۳:۵۵:۵۲ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۲۰ ۹۸/۰۷/۲۰

همه چیز درباره DMN و رابطه آن با BPMN- قسمت اول

۱۳۹۸-۸-۱۴ ۱۳:۵۴:۵۸ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۵ ۹۸/۰۵/۰۵

نمونه شاخص های کلیدی عملکرد

۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۰۵:۱۶:۵۱ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, پایش و کنترل فرایند, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments