آماده سازی کسب و کار

//آماده سازی کسب و کار

قبل از شروع به استقرار مدیریت فرایند های کسب و کار لازم است تا:
1- حمایت مدیر ارشد جلب شود.
2- کارکنان به عنوان بازو های اجرایی همراه شوند.
3- ارتباط آن با سایر تکنیک های موجودیتی و کیفیتی (مثل مدیریت استراتژیک و ISO ) مشخص شود.

2 20/04/02

مدیریت فرآیند کسب وکار مورد استفاده در بیش از ۱۰۰۰۰۰ شرکت

2020-04-05T08:12:54+04:30آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار, ويدئوي رايگان BPM|0 Comments

9 19/12/09

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪهای ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ  (BPM) ﭼﯿﺴﺖ؟

2019-12-09T10:02:09+03:30آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

26 19/10/26

تاثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت  BPM (فرآیندهای کسب و کار)

2019-10-26T04:52:29+03:30آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

24 19/06/24

آمار و ارقام مدیریت فرایند که کمک می کنند بهره وری کسب و کار خود را افزایش دهید

2019-06-24T19:15:47+04:30آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

12 18/03/12

رابطۀ مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار و مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌ و کار (BPM و BPR)

2018-11-24T02:24:17+03:30آماده سازی کسب و کار|0 Comments

10 18/03/10

برای مذاکره و متقاعدسازی به چه اطلاعاتی دربارۀ مدیریت فرایندها نیازمندیم؟

2018-11-24T02:27:20+03:30آماده سازی کسب و کار|0 Comments