آماده سازی کسب و کار

//آماده سازی کسب و کار

قبل از شروع به استقرار مدیریت فرایند های کسب و کار لازم است تا:
1- حمایت مدیر ارشد جلب شود.
2- کارکنان به عنوان بازو های اجرایی همراه شوند.
3- ارتباط آن با سایر تکنیک های موجودیتی و کیفیتی (مثل مدیریت استراتژیک و ISO ) مشخص شود.

۱۸ ۹۸/۰۹/۱۸

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪهای ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ  (BPM) ﭼﯿﺴﺖ؟

۱۳۹۸-۹-۱۸ ۱۰:۰۲:۰۹ +۰۰:۰۰آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۴ ۹۸/۰۸/۰۴

تاثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت  BPM (فرآیندهای کسب و کار)

۱۳۹۸-۸-۴ ۰۴:۵۲:۲۹ +۰۰:۰۰آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۳ ۹۸/۰۴/۰۳

آمار و ارقام مدیریت فرایند که کمک می کنند بهره وری کسب و کار خود را افزایش دهید

۱۳۹۸-۴-۳ ۱۹:۱۵:۴۷ +۰۰:۰۰آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۱ ۹۶/۱۲/۲۱

رابطۀ مدیریت فرایندهای کسب‌ و کار و مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌ و کار (BPM و BPR)

۱۳۹۷-۹-۳ ۰۲:۲۴:۱۷ +۰۰:۰۰آماده سازی کسب و کار|0 Comments

۱۹ ۹۶/۱۲/۱۹

برای مذاکره و متقاعدسازی به چه اطلاعاتی دربارۀ مدیریت فرایندها نیازمندیم؟

۱۳۹۷-۹-۳ ۰۲:۲۷:۲۰ +۰۰:۰۰آماده سازی کسب و کار|0 Comments