مدیریت تغییر در مدیریت فرایند

مدیریت تغییر در مدیریت فرایند مدیریت تغییر چیست؟ محیط کسب‌وکار امروزی دائماً در حال تغییر است. نیازهای مشتری یا محصولات جدید، رقابت…

لزوم ایجاد دفاتر مدیریت فرایند در سازمانها

یکی از مواردی که طی چند سال اخیر در حوزه کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته، لزوم ایجاد دفاتر مدیریت فرایند در سازمان…

کاربرد مرجع APQC در طراحی معماری سازمانی

کاربرد  APQCدر دسته‌بندی الگوها و تعیین ساختار فرایندهای سازمانی در شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های بزرگ و کوچک است. این مدل چارچوب بر…

یک خلاصه اجرایی: ساختن بلوک های موفقیت

با توجه به مقاله APQC، تقریباً نیمی از سازمان‌ها فقط دارای سطح بلوغ مدیریت فرآیند «توسعه‌یافته» هستند. ویژگی های سازمان‌ های توسعه‌…

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) به زبان ساده

آیا مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) یک رشته است یا مجموعه ای از ابزارها؟ BPM  در هماهنگی با اتوماسیون چه کاری…