مدیریت فرایندهای کسب و کار

/مدیریت فرایندهای کسب و کار
۳ ۹۸/۰۴/۰۳

آمار و ارقام مدیریت فرایند که کمک می کنند بهره وری کسب و کار خود را افزایش دهید

۱۳۹۸-۴-۳ ۱۹:۱۵:۴۷ +۰۰:۰۰By |آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۸ ۹۸/۰۳/۱۸

آموزش دانلود و نصب نرم افزار بیزاجی(Bizagi)

۱۳۹۸-۳-۱۸ ۰۱:۰۵:۰۶ +۰۰:۰۰By |پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۴ ۹۸/۰۳/۰۴

راهنمای ساده و گام به گام برای دانلود و نصب نرم افزار پروسس میکر (ProcessMaker)

۱۳۹۸-۳-۴ ۰۷:۳۴:۵۸ +۰۰:۰۰By |پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۴ ۹۸/۰۲/۱۴

چگونگی محاسبه ارزش مالی یک کسب و کار

۱۳۹۸-۲-۱۴ ۰۳:۴۲:۲۲ +۰۰:۰۰By |تجزیه و تحلیل فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۸ ۹۸/۰۱/۲۸

روش‌های بهبود قسمت پنجم: نقشه برداری از جریان ارزش Value Stream Mapping

۱۳۹۸-۱-۲۷ ۰۸:۵۸:۲۷ +۰۰:۰۰By |بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۸ ۹۸/۰۱/۱۸

روش‌های بهبود – قسمت چهارم: کایزن (بهبود مستمر)

۱۳۹۸-۱-۱۸ ۰۳:۲۱:۱۶ +۰۰:۰۰By |بهبود و بازطراحی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

یک پیشنهاد تکرار نشدنی دیگر!!

دوره آنلاین رایگان مدیریت فرایند
 شرکت میکنم
در این دوره با فرایندهای مختلف کسب و کارتان آشنا شوید و آنها را مدیریت کنید
close-link