مدیریت فرایندهای کسب و کار

/مدیریت فرایندهای کسب و کار
۱۰ ۹۸/۱۲/۱۰

شرح کامل برنامه ‎ریزی منابع سازمانی یا ERP و رابطه آن با BPMS

۱۳۹۸-۱۲-۱۰ ۰۸:۵۱:۳۷ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۳ ۹۸/۱۲/۰۳

ویژگی های نرم افزار حضور و غیاب چیست؟

۱۳۹۸-۱۲-۳ ۰۵:۳۲:۰۷ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۶ ۹۸/۱۱/۲۶

آیا نرم افزار BPMS Bizagi در ایران پشتیبانی نمی ­شود!

۱۳۹۸-۱۱-۲۶ ۱۷:۲۰:۴۴ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۳ ۹۸/۱۱/۲۳

خرید نرم افزارهای سازمانی یا ساخت نرم افزار سفارشی کسب و کار

۱۳۹۸-۱۲-۳ ۰۵:۳۷:۵۲ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS|0 Comments

۲۱ ۹۸/۱۱/۲۱

ویژگی های نرم افزار حقوق و دستمزد

۱۳۹۸-۱۱-۲۳ ۰۸:۵۱:۰۳ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۲ ۹۸/۱۱/۱۲

بررسی چک لیست ۱۰ نکته ای پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار(BPM)

۱۳۹۸-۱۱-۱۲ ۰۵:۲۹:۳۷ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۷ ۹۸/۱۱/۰۷

۱۰ مرحله کلیدی برای اطمینان از اینکه نرم افزار سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار(BPMS) مورد استفاده قرار می‌گیرد

۱۳۹۸-۱۱-۷ ۱۴:۲۲:۳۴ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments