مدیریت فرایندهای کسب و کار

/مدیریت فرایندهای کسب و کار
۲۵ ۹۸/۰۸/۲۵

رابطه بین استانداردهای DMN و BPMN چیست و چگونه از هم پشتیبانی می کنند؟

۱۳۹۸-۸-۲۵ ۰۵:۴۵:۰۸ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۱۸ ۹۸/۰۸/۱۸

مدل تصمیم گیری DMN : علائم و سیاست‌ها

۱۳۹۸-۸-۱۸ ۰۵:۰۲:۲۵ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۴ ۹۸/۰۸/۰۴

تاثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت  BPM (فرآیندهای کسب و کار)

۱۳۹۸-۸-۴ ۰۴:۵۲:۲۹ +۰۰:۰۰آماده سازی کسب و کار, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۲۸ ۹۸/۰۷/۲۸

DMN (علائم و  مدل تصمیم گیری)  چیست؟

۱۳۹۸-۸-۱۴ ۱۳:۵۵:۳۵ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۲۲ ۹۸/۰۷/۲۲

همه چیز درباره DMN و رابطه آن با BPMN- قسمت دوم

۱۳۹۸-۸-۱۴ ۱۳:۵۵:۵۲ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۲۰ ۹۸/۰۷/۲۰

همه چیز درباره DMN و رابطه آن با BPMN- قسمت اول

۱۳۹۸-۸-۱۴ ۱۳:۵۴:۵۸ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدیریت فرایندهای کسب و کار, مکملهای BPMN|0 Comments

۱۵ ۹۸/۰۷/۱۵

سفارشی سازی ابزارها در بیزاجی با استفاده از Customize columns

۱۳۹۸-۸-۲۴ ۱۱:۵۷:۱۰ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments

۱۰ ۹۸/۰۷/۱۰

دسته بندی گزارشات در پروسس میکر (ProcessMaker)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۸:۵۳:۴۷ +۰۰:۰۰پیاده سازی فرایندها و BPMS, مدیریت فرایندهای کسب و کار|0 Comments