مدل ها و الگو های مرجع (APQC)

/مدل ها و الگو های مرجع (APQC)
۹ ۹۷/۰۲/۰۹

بهترین راه میان‌بر برای رشد کسب و کار

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۲۳:۱۲ +۰۰:۰۰سیستم سازی کسب و کار, مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۵ ۹۶/۱۲/۰۵

APQC / حوزه ۱۳: توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۶:۴۶:۴۹ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|0 Comments

۱۰ ۹۶/۱۱/۱۰

APQC / حوزه ۱۰: اکتساب، ساخت و مدیریت دارایی‌ها مبتنی بر APQC

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۴:۴۰:۵۷ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|0 Comments

۳ ۹۶/۱۱/۰۳

معرفی مدل‌های مرجع برای ترسیم نقشه فرایندی

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۵:۴۶:۴۴ +۰۰:۰۰استخراج و شناسایی فرایندها, مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|3 Comments

۲ ۹۶/۱۱/۰۲

APQC / حوزه ۰۹: مدیریت منابع مالی مبتنی بر APQC

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۴:۵۴:۲۸ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|0 Comments

۲۶ ۹۶/۱۰/۲۶

APQC / حوزه ۰۷: توسعه و مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر APQC

۱۳۹۸-۴-۱۳ ۱۴:۵۴:۱۴ +۰۰:۰۰مدل ها و الگو های مرجع (APQC), ویدئوی رایگان|1 Comment