مدل ها و الگو های مرجع (APQC)

/مدل ها و الگو های مرجع (APQC)
۹ ۹۷/۰۲/۰۹

بهترین راه میان‌بر برای رشد کسب و کار

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۲۳:۱۲ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی کسب و کار, مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۱۰ ۹۶/۱۱/۱۰

APQC / حوزه ۱۰: اکتساب، ساخت و مدیریت دارایی‌ها مبتنی بر APQC

۱۳۹۷-۹-۴ ۰۹:۳۲:۱۳ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۳ ۹۶/۱۱/۰۳

معرفی مدل‌های مرجع برای ترسیم نقشه فرایندی

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۵:۴۶:۴۴ +۰۰:۰۰By |استخراج و شناسایی فرایندها, مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|0 Comments

۲۶ ۹۶/۱۰/۲۶

APQC / حوزه ۰۷: توسعه و مدیریت سرمایه انسانی مبتنی بر APQC

۱۳۹۷-۹-۴ ۰۹:۲۶:۱۱ +۰۰:۰۰By |مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|1 Comment