مدل ها و الگو های مرجع (APQC)

/مدل ها و الگو های مرجع (APQC)

فاز پیاده سازی و نظارت در بنچ مارکینگ (الگوبرداری)- مرحله چهارم و پنجم

فاز پیاده سازی و نظارت در بنچ مارکینگ (الگوبرداري) آخرین [...]

توسط |۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۱:۳۷:۰۷ +۰۰:۰۰بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

مرحله تجزیه و تحلیل داده‎ها در بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله سوم

مرحله تجزیه و تحلیل داده‎ها در بنچ مارکینگ (الگوبرداری)   [...]

توسط |۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۵:۳۴:۰۴ +۰۰:۰۰بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

مرحله جمع آوری داده‎های بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله دوم

مرحله جمع آوری داده‎های بنچ مارکینگ (الگوبرداری)   مرحله جمع [...]

توسط |۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۵:۳۶:۱۳ +۰۰:۰۰بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

مرحله برنامه ریزی فرآیند بنچ مارکینگ (الگوبرداری) – مرحله اول

مرحله برنامه ریزی فرآیند بنچ مارکینگ (الگوبرداری)   مرحله برنامه [...]

توسط |۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۰۵:۳۵:۳۲ +۰۰:۰۰بهمن ۶ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای الگوبرداری (بنچ مارکینگ) (قسمت سوم)

معرفی 13 الگوی رشد کسب و کار برای الگوبرداری (بنچ [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۹:۱۸ +۰۰:۰۰خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (الگوبرداری) (قسمت دوم)

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۴۹ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (قسمت اول)

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۳۴ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه