مدل ها و الگو های مرجع (APQC)

/مدل ها و الگو های مرجع (APQC)

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای الگوبرداری (بنچ مارکینگ) (قسمت سوم)

معرفی 13 الگوی رشد کسب و کار برای الگوبرداری (بنچ [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۹:۱۸ +۰۰:۰۰خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (الگوبرداری) (قسمت دوم)

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۴۹ +۰۰:۰۰خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ (قسمت اول)

معرفی ۱۳ الگو رشد کسب و کار برای بنچ مارکینگ [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۸:۳۴ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

سریع‌ترین ابزار جهانی شدن یک کسب و کار – APQC 

سریع‌ترین ابزار جهانی شدن یک کسب و کار - APQC همان [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۱۶:۲۰ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۷|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

بهترین راه میان‌بر برای رشد کسب و کار

بهترین راه‌ میان‌بر برای رشد کسب و کار "چرخ را [...]

APQC / حوزه ۱۳: توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار

الگوی توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار مبتنی [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۴ ۰۹:۳۲:۳۶ +۰۰:۰۰اسفند ۵ام, ۱۳۹۶|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه

APQC / حوزه ۱۰: اکتساب، ساخت و مدیریت دارایی‌ها مبتنی بر APQC

الگوی اکتساب، ساخت و مدیریت [...]

توسط |۱۳۹۷-۹-۴ ۰۹:۳۲:۱۳ +۰۰:۰۰بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۶|مدل ها و الگو های مرجع (APQC)|بدون دیدگاه