سیستم سازی افراد (نرم)

//سیستم سازی افراد (نرم)
۱۲ ۹۷/۰۸/۱۲

۸ گام در جهت تفویض اختیار برای سیستم سازی موفق توسط مدیران و ناظران

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۸:۳۳ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۳ ۹۷/۰۸/۰۳

ایجاد قالب کار روزانه سیستم ساز  برای مدیریت و کارکنان

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۲۷:۱۳ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۲۶ ۹۷/۰۱/۲۶

کارآفرین و مدیر عزیز: آیا زمان سخت کار کردن در کسب و کار ، به پایان نرسیده است!

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۴:۱۷ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

این پیشنهاد را تا مدتها دوباره نخواهید دید!!

دوره آنلاین رایگان آموزش سیستم سازی
 شرکت میکنم
در این دوره چند راز کسب و کارهای موفق را رو خواهیم کرد
close-link