سیستم سازی افراد (نرم)

//سیستم سازی افراد (نرم)
۱۲ ۹۷/۰۸/۱۲

۸ گام در جهت تفویض اختیار برای سیستم سازی موفق توسط مدیران و ناظران

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۸:۳۳ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۳ ۹۷/۰۸/۰۳

ایجاد قالب کار روزانه سیستم ساز  برای مدیریت و کارکنان

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۲۷:۱۳ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

۲۶ ۹۷/۰۱/۲۶

کارآفرین و مدیر عزیز: آیا زمان سخت کار کردن در کسب و کار ، به پایان نرسیده است!

۱۳۹۷-۹-۲ ۱۸:۳۴:۱۷ +۰۰:۰۰By |سیستم سازی افراد (نرم)|0 Comments

آیا میخواهید سیستم سازی را خیلی از مقدماتی تا خیلی حرفه ای بیاموزید و در کارتان پیاده سازی کنید؟

اگر به مطالب بسیار حرفه ای تر برای سیستم سازی نیاز دارید میتوانید در دوره آنلاین ” سیستم سازی ” شرکت کنید و تا جای ممکن کسب و کارتان را از خودتان مستقل کنید
اطلاعات بیشتر
 جهت دریافت اطلاعات بیشتر  درباره دوره آنلاین سیستم سازی
close-link