گزارش اتمام فاز ۲ (مدلسازی) انبارهای عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران

در این فاز از پروژه مدل‌سازی، تحلیل و بهبود فرایندهای انبارهای عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران طبق قرارداد انعقاد شده: فاز دوم:…

گزارش اتمام فاز ۱ (معماری فرایند PHD) انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

طبق قرارداد منعقد شده در این پروژه و تقریبا تمامی پروژه‌های مشابه “پروژه مدل‌سازی، تحلیل و بهبود فرایند” در فاز اول، معماری…

آغاز پروژه مدل‌سازی، تحلیل و بهبود فرایندهای انبارهای عمومی گمرک ایران

درباره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ” «شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران» بر اساس «تصویب‌نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی» مصوب…

اتمام پروژه شناسایی و بازنگری و مدیریت ریسک فرایندهای شرکت پالایش گاز ایلام

“در شرکت پالایش گاز ایلام بسیاری از فرآیندهای کسب و کار لزوماً متناسب با اهداف کسب و کار طراحی نشده اند بلکه…