آغاز پروژه طراحی معماری و مدلسازی سازمان تامین اجتماعی

آغاز پروژه طراحی معماری فرایندهای سازمان و مدلسازی فرایندهای  منتخب کلیدی به انتخاب سازمان تامین اجتماعی از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی…

آغاز پروژه مدلسازی، تحلیل و بهبود فرایندهای افرانت

« شـرکـت افـرانـت از سـال ۱۳۷۶ فعـالیـت حـرفـه‌ای خـود را در حوزه خـدمـات نرم‌افزاری و سـرویـس‌هـای اینـترنتـی آغـاز نمـود. ایـن شـرکـت در…