برگزاری دوره ۱۶ ساعته مدیریت فرایندهای کسب وکار در پارک فناوری پردیس

برگزاری دوره ۱۶ ساعته مدیریت فرایندهای کسب وکار در پارک فناوری پردیس   پارک فناوری پردیس به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگترین پارک فناوری…