??مهمترین ??دستاورد مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان شما?

در این ویدئو مطالب زیر ارائه می گردد:

۱٫ مثال هایی از نتایج استقرار مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان های مختلف?

۲٫ نتایج تحقیقات کاربرد مدیریت فرایندهای کسب و کار ?

۳٫ ریشه اصلی همه مشکلات سازمان?

۴٫ راهکار مقابله با این مشکلات?

۵٫ نقشه راه مدیریت فرایندهای کسب و کار??

آیا  در سازمان‌تان با مشکلات مواجه هستید؟

دوباره‌کاری، استفاده از فرم‌های از رده خارج، گزارش‌گیری‌های متعدد، تولید مستندات و گزارش‌های بدون استفاده، نیاز به امضاءهای متعدد و مختلف در انجام کارها، تولید اطلاعات بیشتر از نیاز، پراکندگی در مستندات و نیاز به جستجوی زیاد برای استفاده از آن‌ها، عدم هماهنگی بین واحدها و اتلاف زمان و ….

مهمترین دستاور استقرار مدیریت فرا یندها چیست؟

عمولا مدیران پس از راه اندازی کسب و کارها توجهی به مسیر و پایه های راه اندازی کسب و کار ندارند به گونه‌ای که منجر به رشد پایدار شود و این موضوع اغلب موجب زیان و یا حتی ورشکستگی در بسیاری از کسب و کارها می شود. با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از BPM وبرترین نمونه های موفق، به سادگی می‌توانند موفقیت بلندمدت را تضمین کنند. 

همچنین با استقرار BPM سازمان ریشه مشکلات سازمانی را شناسایی و بر آن غلبه خواهند کرد.

می‌خوام دانلو کنم