image

آه مرا موسم پروانه شدن دیرشد …

مصرعی‌ازفاضل نظری

سومین دور کنفرانس حرفه ای تحول دیجیتالی ایران هم در حال برگزاری است .

امیدواریم طبق برنامه زمانی روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه بتوانیم پذیرای شرکت کنندگانی باشیم که بدون تعارف به درکی از چرایی اتفاقات و تحولات سازمان برانداز دست یافته اند و با شهود ناشی از حس تعهد و مسئولیت پذیری خود، نیک می دانند بی تفاوتی و عبور از آنها چه عقوبتی در پی دارد.

این کنفرانس نقطه تلاقی دانش، تجربه، شهود، تعهدو یافته های مغزهای مستعد ایرانی است که تحول دیجیتالی را فرصتی برای پروانه شدن دیده اند.

هر چند امکانات برای درون زایی اندک، و برای برون گرایی به شدت محدود است، لیکن این کِرم تحول طلب می داند با پدیداری سوسوی نوری کوچک و تحمل صبری بزرگ به پروانه ای رنگین و دلفریب تبدیل می شود و خدایا حول حالنا الی احسن الحال…

منتظر استقبال شمابرای آغاز پروانه شدن هستیم.

 

 

 

 

مهندس دلیری در منفرانس از bpm و جایگاه BPMS در سازمانها و تحول دیجیتال سخن خواهد گفت. ایشان در سخنان پایانی خود از یک ابزار جدید هوشمند صحبت می کنند که به تازگی در دنیا در حال مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است !

ثبت نام از طریق سایت زیر:

http://dt-summit.ir/