Untitled-1-min

طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار یکی از اولین و مهم‌ترین گام‌های استقرار مدیریت فرایند به شمار می‌رود

وقتی سازمان یا شرکتی درگیر مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار خود می‌شود، به‌ناچار سؤالاتی پیش می‌آید:

کدام فرآیندها در شرکت من وجود دارد؟

کجا یک فرآیند پایان می‌یابد و فرآیند دیگری آغاز می‌شود؟

در چه سطحی از جزئیات باید فرآیندهای خود را مدل‌سازی کنم؟

 برای برخورد و مواجهه با چنین مواردی، متخصصین حوزه مدیریت فرایند مفهوم معماری فرآیند کسب‌وکار را ارائه داده‌اند. طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار را می‎توان به عنوان یک مدل بصری و سلسله مراتبی از فرآیندهای یک سازمان تعریف نمود.

مسیر کلی اجرای یک پروژه

I4-min

هزینه اجرای پروژه

هزینه اجرای پروژه معماری فرایند نیز بسته به نوع و ساختار سازمان متفاوت است

I3-min

مراحل زمان‌بندی

مراحل زمان‌بندی استخراج معماری فرایندها با توجه به نوع و ساختار سازمان از ۳۰ روز تا ۹۰ روز به‌طول خواهد انجامید.

I2-min

مراحل اجرا پروژه

بررسی اسناد بالادستی و سوابق  جلسات استخراج معماری با مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف طراحی معماری وضع موجود فرآیندها جلسه نهایی‌سازی معماری  استخراج نسخه نهایی معماری

I1-min

طراحی وضع موجود

طی این جلسات معماری اولیه فرایندها و لیست فرایندهای شرکت شناسایی می‌شود و نسخه اول معماری فرایندهای وضعیت موجود طراحی می‌‌شود

برخی از مشتریان ما در پروژه معماری فرایند

پروژه مدلسازی فرایند
پروژه مدلسازی فرایند
پروژه مدلسازی فرایند
پروژه مدلسازی فرایند

برای دریافت مشاوره و انجام پروژه معماری فرایند، فرم را تکمیل کنید