برگزاری کارگاه آموزشی بیزای جی BIZAGI

 

بیزایجی BIZAGI راهکاری برای سیستم سازی فرایندهای کسب و کار شما

و

یکی از پرکاربردترین bpmsها در ایران است.

بر اساس گزارش گارتنر، بیزجی BIZAGI  یکی از پرکاربردترین و کاربرپستندتریم BPMS های دنیا است

مدت دوره ۸ ساعت

تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

این دوره بااستقبال خیلی خوب همرا بود و تمام صندلی‌های دوره نکمیل گردید.

 

برگزاری کارگاه آموزشی بیزای جی BIZAGI

 

در طی برگزاری کارگاه آموزشی بیزای جی BIZAGI :

ابتدا مهندس دلیری چرخه مدیرتی فرایند را شرح دادند و در آن بیان کردند:

جایگاه BPMS چیست و کجای این چرخه است؟

یک BPMS باید مجهز به چه ابزارهایی باشد؟

bPMS  چه کمکی به سازمان می‌کند؟

قابلیت‌های یم BPMS چه فابلیت‌هایی باید داشته باشد؟

گزینه‌های در دسترس در ایران چیست؟

چرا بیزای جی؟

در ادامه مراحل ۷ هفتگانه BIZAGI شرح داده شد این مراجل عبارتند از:

  • برگزاري کارگاه آموزشی بیزاي جی BIZAGI
  • برگزاري کارگاه آموزشی بیزاي جی BIZAGI
  • برگزاري کارگاه آموزشی بیزاي جی BIZAGI
  • برگزاري کارگاه آموزشی بیزاي جی BIZAGI
  • برگزاري کارگاه آموزشی بیزاي جی BIZAGI
  • BIZAGI

برای آشنایی بیشتر با این BPMS می‌توانیدمقاله زیر را مطالعه کنید:

بیزاجی (Bizagi) چیست؟