اجزا و ابعاد سیستم سازی در کسب و کار ؟!

چندوقتی بود درگیر این موضوع بودم که سلسه مقالاتی را طراحی و تدوین کنم که به کمک آن ها بتوانم سیستم سازی در کسب و کار را به شما دوستان عزیز آموزش دهم. به همین خاطر در این مقاله،اولین مقاله از این سلسه مقالات به شما چارچوب و قواعد کلی را خواهم گفتم و در مقالات بعدی در مورد هر یک از این اجزا توضیح بیشتری را ارائه خواهم کرد.

در قدوم اول بهتر است بدانیم:

 • سیستم سازی در کسب و کار در کجای کسب و کار و در چه مورادی باید شکل گیرد؟
 • اصلا سیستم سازی در کسب و کار شامل چه چیزهایی می شود و چه ابعادی را در بر می گیرد؟

بنابراین یک دسته بندی از سیستم سازی در کسب و کار را خواهیم گفت و مقداری درباره آن توضیح خواهم داد:

 1. افراد (سیستم های نرم)
 • ایده ده هزار برابری

الگوسازی در انجام کارها: برای شروع هر کاری از ابتدا به ساخت الگو برای انجام آن توسط دیگران بیاندیشید)

 • ساخت قالب کار روزانه (ساخت کارکنان سیستمی: برای هر گروه کارمندان وابسته به نوع کارشون یک قابل کار روزانه درست کنید. هرکارمند در روز دو یا سه کار مهم باید انجام دهد

 • تفویض اختیار و و اگذاری کارها

اهرم سازی در کسب وکار: یک مدیر چه کارهای را می تواند واگذار کند؟ برای واگذاری کارها چه اصول باید رعایت شود و کارها را تحت چه شرایط می توان به کارمندان واگذار کرد.

 

 • حذف کار اضافی

کارهایی که یک مدیر سیستمی باید انجام دهد: کارهای خود را دسته بندی کنید آن‌ها را در سه دسته قرار دهید: ۱٫قابل واگذاری، ۲٫قابل حذف، ۳٫ ضروری توسط خودم – مثلا توسعه کسب وکار، مذاکرات مهم فروش، یادگیری-

 • واگذاری تصمیمات

تصمیماتی که مدیر نباید بگیرد: طراحی شاخص ها برای موقعیت مختلف در کسب وکار که با کمک آن ها تصمیمات باید اتخاذ شود. تعیین سطوح تصمیم –تصمیم در خردیهای جزیی، تصمیم در قراردادها، تصمیم در هزینه ای اداری- -میتوان سه سطح تصمیم در نظر گرفت: تصمیمات خرد، تصمیمات متوسط، تصمیمات کلان و تعیین کرد که هر سطح از تصمیمات شامل چه مورادی است و چه چیزهایی را شامل می شود

 • نتیجه گرایی

ایجاد هدف سیستمی در کسب وکار: تمام فعالیتهای که در طول روز در یک کسب وکار ایجاد می شود در راستای تحقیق یک هدفی باید باشد و این هدف نتیجه ای را برای کسب و کار خواهد داشت. پس فعالیتهای کارکناتان را هدفگرا کنید و در پایان اجرای هر گروه فعالیت(فرایند) یا در پایان هر روز به آن نتایج در کسب وکارتان باشید

 • تفکر سیستمی
 • جلسات راهبردی منظم
 • انگیزش
 • تغییر دیدگاه موضعی و احساسی به دیدگاه سیستمی

 1. مستندسازی کسب و کار
 • ارزشهای شرکت

ریشه کسب و کار شما  چیست؟ :تمام فعالیتها و کارها و اهداف شرکت در راستای ارزش‌های شرکت است. ارش ها و باروهای ریشه هر کسب وکار هستند. ارزش در یک کسب و کار چیست؟ لیست ارزشها چگونه تهیه می شود)

 • اهداف

 سمت و سوی کسب و کارتان چیست؟!: در خصوص اهمیت مدیریت استراتژیک و تدوین سند راهبردی و اینکه چه چیزهایی رادر بر می گیرد)

 • فرایندهای کاری و دستورالعمل ها

سیستم‌سازی جریان‌های انجام کار: در خصوص طراحی نقشه فرایندی و بعد از آن طراحی فرایندها و اهمیت آن در کسب وکار صحبت می کند و معرفی دستورالعمها به عنوان یک روش اجرایی)

 1. تکنولوژی و تجهیزات

یک بخش از سیستم سازی در کسب و کار به استفادهاز تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری در انجام کارهاست. لیست برخی از موارد در ادامه آمده است:

 • سیستم های پشتیبان
 • چت داخلی vypress
 • ایجاد شبکه داخلی
 • Voip
 • Qr code
 • فکس اینترنتی
 • سیستم‌های ایمیلی (ایمیل خودکار، پاسخگویی، ساخت قالب- پاسخ سوالات -،
 • One note برای دریافت نتایج (گزارش) کار روزانه
 • از کجا شروع کنیم؟

اولین گام در سیستم سازی در کسب و کار مهمترین گام است. اینکه از کداوم رویه شروع کنیم؟ از کجای کسب وکار شروع کنیم؟ نفطه ای را برای سیستم سازی در کسب وکار باید انتخاب کرد که هم مدت زمان بالایی را برای اجرا نیاز نداشته باشد تا زودتر به دستاوردهای آن برسیم و هم در کسب وکار اثر گذار باشد. از سوی دیگر مشکلی را از روی دوش ما بردارد. به عبارتی سه ویژگی زیر را داشته باشد:

 • مشکل ساز
 • پروفروش ها
 • پرکاربردها
 1. توسعه سیستم

سیستم ها زنده و پویا هستند و مدام در حال تغییرند. با دانستن این نکته متوجه خواهید شد که سیستم ها همیشه به بهبود و تغییر نیاز دارند. روال های انجام کار با توجه به تغییراتی که در محیط به صورت گسترده و به طور جزئی تر در تکنولوژی، سلیقه مشتری، و … اتفاق می افتد باید تغییر کند. فرایند و رویه ای که امروز استفاده میشده ممکن است فردا کاربردی نداشته باشد. از سوی دیگر با استفادهاز سیستم ها و ثبت اطلاعات مرتبط ما با تحلیل این اطلاعات به راهکارهایی خواهیم رسید که به بهینه سازی ( کاهش هزینه و افزایش بهره وری ) کمک خواهد کرد. در خصوص تحلیل در بخش مربوطه بیشتر توضیح داده شده است. در واقع به دنبال بهوبد سیستم در کسب وکار باید باشیم. این بهبود یک بهبود مستمراست.

 • بهبود مستمر سیستم

سیستم‌ها زنده‌اند: سیستم‌ها مدام در حال تغییرند و نیاز به بهبود دارند.

 • نکات
 • برونسپاری: یکی از شیوه هایی است که از آن غافل نباید شوید. قرار نیست ما همه کارها را خو.دمان انجام دهیم در برخی موارد بهتر است کارها را برون سپاری کرده و  خود را درگیر این امور ننماییم. برون س÷اری خود نیاز به سیستم سازی در کسب و کار و یک مکانیزیم دارد.
 • طراحی مجدد: برخی از روال های کاری ما به شدت نا کارآمده هستند بهتر است این روال ها از نو طراحی شوند.
 • دسته بندی اطلاعات مورد نیاز : برخی از اطلاعات را که ممکن است اغلب مواقع استفاده شوند در ددسترس قراردهید مانند : لوگو، کاتالوگ، لیست محصولات، رزومه شرکت و …. این خود سیستم سازی در کسب و کار است.